Вітаємо новостворений осередок Асоціації в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України

28.01.2017

12 січня 2017 року у лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України було створено місцевий осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти».

instit-kostyuka

Психологи, педагоги, лікарі, юристи небайдужі до українського дошкіллля приєдналися до колег Асоціації з метою покращення якості дошкільної освіти, підвищення професійної майстерності педагогів, психологів та допомоги практикам у розв’язанні багатьох нагальних питань.

Головою новоствореного осередку  стала наша досвідчена, талановита колега Людмила Соловйова, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка.

Учасники новоствореного осередку — це усі співробітники лабораторії психології дошкільника:

Т.О. Піроженко — доктор психол. наук, професор, завідувач лабораторії,

співробітники: старші наукові співробітники, кандидати психол. наук Л.І. Соловйова, І.І. Карабаєва, О.Ю. Хартман,

наукові співробітники О.І. Федорчук, О.С. Рогозянський, молодший наковий співробітник Л.Д. Токарєва, старший лаборант О.О.Сахно.

Хочеться наголосити на тому, що незвважаючи на те, що  інститут є академічним закладом, діяльність лабораторії (65 років поспіль) завжди була орієнтована на практиків -вихователів, психологів, які безпосередньо працюють з дітьми у ДНЗ.

Насьогодні співробітники лабораторії досліджують наукову тему «Психолого-педагогічні чинники прийняття дитиною соціально значущих цінностей», співпрацюючи з пед. колективами дитячих садків на експериментальних майданчиках по всій Україні, результати наукових пошуків впроваджують у практику роботи педагогів :обговорюють на  конференціях семінарах, поширюють свої наробки у друкованій продукції —  за минулий рік видали навчальні посібники «Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі», «Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільників», Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік» , «Моніторинг якості дошкільної освіти». Це вагомий теоретичний і практичний доробок у дитячій психології, яким  радо поділіться із дошкільною спільнотою.

Маємо надію на плідну співпрацю із справжніми фахівцями, відкритими для професійного і особистого спілкування.