Виступ Ольги Рейпольської на педагогічних читання

02.10.2020

РОЗВИВАЄМО ДОПИТЛИВІСТЬ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ КАЗКАМИ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

 

Рейпольська О.Д.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

завідувач лабораторією дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ

 

Матеріали виступу  rejpolska-o-suxomlinskij-vo

 

Презентація      rejpolska-suxomlinskij-2020 rejpolska-suxomlinskij-2020