Становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку

12.03.2020

Матаріали експериментальної роботи співробітників лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені

 Г.С. Костюка  НАПН України під керівництвом доктора психологічних наук, професора Т.О. Піроженко

 

«Науково-методичний супровід становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку»

 

Посібник присвячений характеристиці ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку як пріоритетних індикаторів особистісного зростання та аналізу параметрів сучасного соціального оточення, що визначають становлення та реальне функціонування ціннісних орієнтацій дошкільника у системі взаємодії дитини із соціальним і предметним середовищем.

Матеріали посібника відображають основну ідею проведеного дослідження, яка полягає у тому, що ціннісні орієнтації виступають характеристикою зростаючих можливостей дитини дошкільного віку у свідомому виявленні психологічного простору «Я». У ціннісних орієнтаціях відбивається рівень суб’єктної активності дитини, ступінь дорослішання та гармонізації всіх психологічних надбань, що має прояв у поведінці, відносинах з іншими людьми, у пізнавальній та предметно-практичних видах діяльності.

Матеріали навчального посібника «Дитина у сучасному соціопросторі» адресовано студентам вищих навчальних закладів, педагогам, психологам, керівникам галузі «дошкільна освіта».

 

prezentaciya-suprovid-stanovlennya-cinnis-oriyentac-2020