ЗВІТ «СТАНОВЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»

08.02.2019

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України презентує 

 

ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ СТАНОВЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

zvit-cinnisni-oriyentaci%d1%97-1_1427382811