Законодавчі гарантії щодо надання відпустки у зв’язку з навчанням

09.10.2019

Статтею 216 Кодексу законів про працю України та статтею 15 Закону України «Про відпустки» встановлені гарантії щодо надання працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, додаткових оплачуваних відпусток:

 

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на І та ІІ курсах у вищих навчальних закладах:

  • І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 10 календарних днів;

  • ІІІ та IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;

  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 30 календарних днів.

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на ІІІ і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

  • І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 20 календарних днів;

  • ІІІ та IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – 30 календарних днів;

  • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – 40 календарних днів.

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації – 30 календарних днів;

 

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, – два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

 

 

Докладніше на сайті  ЦК Профспілки працівників освіти і науки України