Уряд вніс зміни до Положення про атестацію наукових працівників

12.04.2019

Рішенням визначено порядок проведення атестації наукових працівників наукових установ, закладів вищої освіти, юридичних осіб, у складі яких є науковий підрозділ; проведення атестації наукових працівників не рідше ніж один раз на п’ять років та не частіше ніж один раз на три роки. Також встановлено, що періодичність проведення атестації та строки наступної атестації визначаються вченою (науковою, науково-технічною, технічною) радою наукової установи для кожної посади наукових працівників цієї установи; проведення повторної атестації наукового працівника здійснюється не раніше ніж через рік після проходження ним атестації; прийняття рішення здійснюється атестаційною комісією відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. Крім того, передбачено можливість проведення за рішенням атестаційної комісії таємного голосування з питання відповідності/невідповідності наукового працівника займаній посаді.

 

Докладніша за посиланням