Підвищення кваліфікації

Вимоги до програми підвищення кваліфікації

 

Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановю КМУ від 21.08.2019 № 800,  повинна містити інформацію про:
 
— її розробника (розробників), 
— найменування, 
— мету, 
-напрям,
— зміст, 
-обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, 
-форму (форми) підвищення кваліфікації, 
-перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо).

 

Програма також може містити інформацію про:

 

-розподіл годин за видами діяльності (консультація; аудиторна, практична, самостійна і контрольна робота тощо);

— особу (осіб), які виконують програму (рівень вищої освіти, категорія, науковий ступінь, педагогічне/вчене звання, місце та/або досвід роботи тощо);

— строки виконання програми;

— місце виконання програми (за місцезнаходженням суб’єкта підвищення кваліфікації та/або за місцезнаходженням замовника тощо), очікувані результати навчання;

— вартість (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання освітньої послуги;

— графік освітнього процесу;

— мінімальну та максимальну кількість осіб в групі;

— академічні, професійні можливості за результатами опанування програми;

— можливість надання подальшої підтримки чи супроводу;

— додаткові послуги (організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, перелік можливих послуг для осіб з інвалідністю тощо);

— документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації тощо.

 

 

Про навчання за програмами підвищення кваліфікації    читайте  тут

 

Для членів ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» підвищення кваліфікації безкоштовне