Роз’яснення щодо необхідності реєстрації харчоблоків закладів освіти

28.05.2018

Міністерство аграрної політики та продовольства України

24.11.2017 № 37-32-10/26051

На Лист № 1/12-6685 від 31.10.2017 Міністерства освіти і науки України

Мінагрополітики розглянуло лист МОН щодо надання роз’яснень про необхідність реєстрації харчоблоків закладів освіти як операторів ринку харчових продуктів та в межах компетенції повідомляє наступне.

Відповідно статті 1 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (далі — Закон України) суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з метою або без мети отримання прибутку та в управлінні якого перебувають потужності, на яких здійснюється первинне виробництво, виробництво, реалізація та/або обіг харчових продуктів та/або інших об’єктів санітарних заходів набуває статусу оператора ринку.

Об’єкти санітарних заходів — харчові продукти, тварини, призначені для споживання людиною, а також допоміжні матеріали для переробки та матеріали, що контактують з харчовими продуктами.

Потужності — споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовуються у виробництві та/або обігу об’єктів санітарних заходів.

Згідно із статтею 23 вищезазначеного Закону України оператори ринку, які провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, зобов’язані отримати експлуатаційний дозвіл на кожну окрему потужність до початку її експлуатації.

Частиною другою статті 23 встановлено операторів ринку, на яких не поширюється зазначений обов’язок. Зокрема, це стосується операторів ринку, які провадять діяльність, пов’язану з первинним виробництвом та/або транспортуванням та/або зберіганням та/або продажем харчових продуктів, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 °С, залишаючись придатними для споживання людиною. Також цей обов’язок не поширюється на заклади громадського харчування, а також на заклади роздрібної торгівлі.

Разом з тим, відповідно до статті 25 Закону України оператори ринку, які провадять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язані зареєструвати потужності, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів.

Враховуючи вищезазначене, харчоблоки закладів освіти є операторами ринку харчових продуктів і підлягають державній реєстрації.

Державну реєстрацію потужностей здійснює Держпродспоживслужба.

Процедуру державної реєстрації потужностей визначено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.02.2016 № 39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.03.2016 за № 382/28512.

Також статтею 20 Закону України передбачено зобов’язання операторів ринку розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи НАССР. При цьому сертифікація зазначених постійно діючих процедур не є обов’язковою.

Для запровадження НАССР встановлено перехідні періоди, а саме:

  • підприємства, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей) — до 20 вересня 2018 р.
  • малі потужності (постачають продукцію кінцевому споживачу, роб. персонал — до 10 осіб, площа — до 400 кв. м., або потужності, які не постачають продукцію і мають персонал до 5 осіб) — до 20 вересня 2019 р.

Така норма вже діє для підприємств, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей).

Також зазначаємо, що відповідно до наказу Мінагрополітики від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», передбачено запровадження спрощеного підходу для певних категорій потужностей у застосуванні процедур, що засновані на принципах НАССР.

Держпродспоживслужба здійснює державний контроль за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР) із застосуванням акту державного контролю (наказ Мінагрополітики — від 06.02.2017 № 41), який містить вичерпний перелік питань.

Статтею 64 Закону України встановлено відповідальність операторів ринку за порушення вимог законодавства в сфері безпечності харчових продуктів.

Одночасно зазначаємо, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, при цьому Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1119, не передбачено надання роз’яснень законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Директор Департаменту продовольства  М. Мороз