Реформа освіти в умовах децентралізації

11.01.2021
Всі заклади освіти у районі були комунальною власністю районної ради. Відділ освіти райдержадміністрації також був на фінансуванні районної ради. Після ліквідації району всі заклади освіти переходять у новостворену ОТГ. Поясніть, чи повинні бути приєднані до ОТГ і районні відділи освіти? Якщо ні, то хто має попереджувати працівників про звільнення, так як ці працівники не є державними службовцями (держслужбовці-30 кал. дні)
 
Ні, структурні підрозділи РДА реорганізуються в окремому порядку, і у власність територіальної громади бути передані не можуть.
 
 
 
Відбулось об’єднання громад. Чи треба видавати накази про звільнення та прийняття по переведенню працівників дитячих садочків? Місце роботи не змінилось. Але треба в звіті до пенсійного фонду показати звідки взялися нові люди . Які накази повинні оформити кадровики ?
 
Якщо йдеться про передачу закладів освіти на баланс ОМС – працівників звільняти не потрібно. У даному випадку відбувається зміна власника відповідного закладу. Відповідно до ст. 36 КЗпП у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (п.1 ч. 1 ст. 40). До трудової книжки працівників відповідного закладу освіти має бути внесено запис про зміну назви юридичної особи, в якій вони працюють. Відповідно до п.  2.15. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників якщо  за  час  роботи  працівника  назва   підприємства змінюється, то  про це окремим порядком у графі 3 трудової  книжки робиться запис:   «Підприємство   таке-то з  такого-то числа переіменоване на  таке-то»,  а  у графі 4 проставляється підстава перейменування — наказ (розпорядження), його дата і номер. Такий запис вноситься посадовою особою відповідного закладу, до посадових обов’язків якої віднесено кадрову роботу та ведення трудових книжок працівників або, якщо така посадова особа не визначена – керівником відповідного закладу.
 
 
Докладніше  за  посиланням