Порівняльний аналіз обсягів запланованих та фактичних видатків державного бюджету та окремих бюджетів місцевого рівня у сфері освіти

10.05.2019

В умовах реформування економіки освіта відіграє роль стратегічно важливого чинника прогресивного розвитку соціуму та посилення конкурентних переваг національної економіки. Однією з передумов ефективності функціонування навчальних закладів слід визнати ресурсне забезпечення, що актуалізує проблематику фінансування освіти.

 

В умовах обмежених фінансових ресурсів система бюджетного утримання освітніх закладів, що склалася в Україні, потребує кардинального вдосконалення механізмів та інструментарію бюджетування на засадах підвищення ефективності та покращення результативності. Запровадження дієвих механізмів формування планових видатків державного бюджету та місцевих бюджетів у сфері освіти сприятиме вільному маневру ресурсами і сприятиме переорієнтуванню фінансування з процесу на кінцевий результат.

 

Докладніше за посиланням