НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ПРО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

24.02.2017

Національна академія педагогічних наук України під керівництвом президента НАПН Василя Григоровича Кременя  здійснила всебічний аналіз стану і розвитку національної освіти за 25-річний період незалежності України, визначила актуальні проблеми освітньої сфери, виявила причини їх виникнення, запропоновала науково обґрунтовані шляхи модернізації вітчизняної освіти в контексті глобалізації, європейської інтеграції та національної самоідентифікації.

nac-akademiya-ped-nauk

Видання розраховано на законодавців, державних управлінців, керівників навчальних закладів, педагогічних і науково-педагогічних працівників, широку громадськість, усіх, хто прагне підвищення конкурентоспроможності української освіти.

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ ПРО СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ