ЛИСТ МОН «Щодо застосування державної мови в освітній галузі»

12.02.2018

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

                                                                                                                                                     ЛИСТ

01 лютого 2018 року                                                                                                                                                                                                              № 1/9-74

                                                                                                                                                                                                       Департаменти (управління) освіти і науки

                                                                                                                                                                                                       обласних, Київської міської державних адміністрацій

                                                                                                                                                                                                        Заклади освіти всіх рівнів

 

Щодо застосування державної мови в освітній галузі

 

Міністерство освіти і науки звертає увагу на те, що відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту» мовою освітнього в закладах освіти є державна мова.

З метою виконання в повному обсязі законодавства України в частині застосування української мови в робочий час у закладах формальної освіти (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти науково-педагогічними, педагогічними працівниками, іншим персоналом використовується державна мова.

Таким чином, у закладах освіти уроки, лекції, практичні та семінарські заняття та навчально-виховні заходи в рамках освітнього процесу повинні відбуватися українською мовою. Державна мова має використовуватися як мова навчальних матеріалів, ведення занять, різноманітних заходів, спілкування педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників зі здобувачами освіти в рамках освітнього процесу.

Закон гарантує право для представників корінних народів та національних меншин України навчатися, поряд з державною мовою, їх рідними мовами, а також встановлює перехідний період для закладів, що здійснюють навчання мовами національних меншин.

Згідно з частиною четвертою статті 7 Закону України «Про освіту» «у закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами — державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу».

Звертаємо також увагу, що педагогічні, науково-педагогічні на наукові працівники згідно зі статтею 54 Закону зобов’язані «виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України» і «додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти».

Крім того, відповідно до частини 1 статті 32, статті 33 Закону України «Про освіту» стандарти загальної середньої освіти лише визначають вимоги до обов’язкових результатів навчання, компетентностей здобуваної загальної середньої освіти відповідного рівня та форми їх державної атестації. Конкретний механізм досягнення цих результатів визначатиметься кожним окремим закладом загальної середньої освіти в затвердженій ним освітній програмі.

Освітні програми з певним мовним компонентом щорічно розробляються закладами загальної середньої освіти.

Освітню програму (без вивчення/із вивченням мови національної меншини, вивченням однієї чи двох іноземних мов тощо) заклад загальної середньої освіти обирає в залежності від свого типу, спеціалізації, освітніх запитів учнів, їхніх батьків із урахуванням кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

При цьому рекомендуємо заздалегідь щороку не пізніше 1 березня розпочинати роботу над проектом освітньої програми, широко про це інформувати батьків та учнів з використанням веб-сайту закладу, батьківських зборів, проводити відповідне опитування.

Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

Для розширення сфери застосування державної мови в сфері освіти рекомендуємо продовжити роботу з популяризації української мови в учнівському, студентському та педагогічному середовищах, а також, за необхідності, забезпечити підвищення рівня володіння державною мовою педагогічними та науково-педагогічними працівниками.

 

Міністр                                                                                                                              Л. М. Гриневич