Лист Асоціації до МОН України щодо окремих питань діяльності ЗДО

19.11.2020

Звернення  голови правління  Асоціації  від 10.11.2020   № 46  до  т.в.о. Міністра освіти і науки України  Шкарлета С.М.

 

Щодо окремих питань діяльності

закладів дошкільної освіти

 

Шановний Сергію Миколайовичу!

 

Правління Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти» висловлює подяку Вам особисто та працівникам міністерства за небайдужість, високий професіоналізм у розв’язанні освітянських питань.

Просимо розглянути питання, які хвилюють членів Асоціації, та врахувати їх при підготовці проєктів нових нормативних актів чи внесенні змін у чинні.

  1. Кадрові питання.

Про нестачу кадрів у закладах дошкільної освіти упевнені, що знаєте. Її причинами є як невизнання престижності професії педагогів сфери дошкільної освіти на рівні суспільства, так і фінансове забезпечення. Засмучує той факт, що при розгляді на усіх рівнях питань щодо оплати праці освітян, про працівників закладів дошкільної освіти часто забувають. Наслідок — найнижчі розміри заробітної плати, зокрема у музичних керівників, інструкторів з фізкультури; не отримують доплат за організацію роботи в закладах з інклюзивними групами вихователі-методисти; керівники не отримують надбавку за складність і напруженість у роботі; керівники одно-двогрупових закладів продовжують виконувати виховательську роботу та не отримують плату за це; помічники вихователів не отримують доплат за використання деззасобів у період епідемії тощо.

Вважаємо, що норми урядових документів щодо соціального статусу, матеріального забезпечення мають бути однаковими для всіх педагогічних працівників.

Прикрим є і той факт, що створення та підтримка сайтів закладів дошкільної освіти покладено на працівників закладів без відповідної оплати чи надання іншої компенсації за виконання цієї роботи. Ми свідомі того, що інформаційно-комунікаційні технології та вимоги сучасності змушують крокувати в ногу з часом, проте варто звернути увагу й на те, що створення сайту потребує коштів, часу, окрім цього має бути окрема людина, яка нестиме відповідальність за його розробку та функціонування (у Типових штатних нормативах дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 № 1055, такої штатної одиниці не передбачено).

Також Типові штатні нормативи не містять чіткої норми щодо кількості штатних одиниць посад вихователя інклюзивної групи та вихователя-методиста закладів комбінованого типу, закладів з інклюзивними групами.

Є потреба внести зміни у Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, щодо можливості присвоювати кваліфікаційні категорії за результатами атестації педагогічним працівникам з вищою освітою, які здобули рівень бакалавра. А також — розв’язати питання щодо підвищення кваліфікації сестер медичних та кухарів, які працюють у закладах дошкільної освіти.

Просимо також внести зміни у Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2019 № 1588, щодо надання одноразової адресної грошової допомоги у п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 01 січня календарного року, випускникам закладів вищої освіти денної форми навчання, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти.

 

  1. Організаційні питання.

Потрібно розробити нову інструкцію з ведення діловодства у закладах дошкільної освіти, яка містила б норми щодо ведення електронного документообігу, використання цифрового підпису тощо.

Відповідальними за організацію роботи з усіх питань діяльності закладів дошкільної освіти є керівники. Йдеться не лише про організацію освітнього процесу, а й про питання охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці, пожежну безпеку, цивільний захист, організацію харчування, медичного обслуговування тощо. Окремих посад для ведення такої роботи у закладах немає. Як вихід з ситуації може бути введення до штатного розпису відповідного органу управління освітою фахівців, які опікувалися б організацією роботи з цих питань у підпорядкованих закладах освітою (не контролювали б діяльність, а організовували її та відповідали б за неї).

Аналогічно можна було б розв’язати питання поліпшення методичної роботи у тих закладах дошкільної освіти, у яких штатними розписами не передбачено посади вихователя-методиста. Один вихователь-методист міг би опікуватися питання організації методичної роботи у декількох закладах дошкільної освіти міста чи району.

Дуже турбує питання розуміння усіма учасниками у сфері дошкільної освіти термінології, зокрема терміну «освітня програма». Маємо звернути увагу на неоднозначність термінології та її трактування, яка плутає не лише педагогів, а й законотворців та експертів, які оцінюватимуть діяльність закладів дошкільної освіти. Отже, якщо ми маємо використовувати поняття «освітня програма», то, у контексті розвитку дітей раннього та дошкільного віку, вони можуть бути комплексні, парціальні, які, у свою чергу, класифікуються як: традиційні, інноваційні або альтернативні тощо.

Аналіз нормативних вимог та роз’яснень дає нам можливість стверджувати, що термін «освітня програма» використано як синонім терміна «план освітньої роботи». Зрозуміло, щоб кожен день був осмисленим для розгортання педагогічних дій, які впливатимуть на розвиток дитини, має бути розробленим план освітньої діяльності у групі. Він і є програмою освітніх дій педагога. Сьогодні у більшості закладів дошкільної освіти розроблені перспективні плани освітньої роботи, а педагоги відповідно до них вибудовують кожен день зустрічі з дітьми, гнучко ставлячись до вибору форм, методів тощо з урахуванням дитячих потреб та важливих режимних моментів. Тож має бути чітке розуміння термінів «освітня програма для розвитку (виховання, навчання дітей)», «освітня програма розвитку закладу (концепція програма)». Є потреба розробити термінологічний словник.

Якщо говорити про освітню програму як єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених результатів навчання (ст. 1 Закону України «Про освіту»), то на наше глибоке переконання, освітня програма закладу дошкільної освіти — це комплект таких документів: програма розвитку закладу, план роботи на рік, розпорядок дня, розклад занять, розроблена закладом освіти чи обрана програма для розвитку (навчання, виховання) дітей з переліку програм, рекомендованих для використання в освітньому процесі Міністерством освіти і науки України.

Нині Державна служба якості освіти України успішно розпочала роботу над розробленням проєктів документів з питань забезпечення внутрішньої системи якості освіти. Ми також маємо розуміти, що питання якості освіти завжди було актуальним і зусилля працівників закладів були на це спрямовані. Керівник закладу дошкільної освіти мав і має можливість у різний спосіб розробляти та висвітлювати внутрішню політику та процедури забезпечення якості освіти. Це може бути такий документ, як план роботи закладу на рік, який щороку колегіально розробляють за чіткою продуманою структурою. Він і є програмою побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти, адже у ньому відстежуються різні, доцільно об’єднані заходи, спрямовані на забезпечення якості освіти, а аналіз діяльності, який є першим розділом плану, розкриває якісні результати діяльності колективу за всіма напрямами.

 

  1. Фінансові питання.

Не визначено фінансовий норматив вартості послуг щодо забезпечення здобуття дошкільної освіти відповідно до Базового компонента дошкільної освіти у розрахунку на одну дитину раннього та дошкільного віку у закладах різних типів.

Є потреба розробити нормативні документи щодо багатоканального фінансування дошкільної освіти. А також формування державного замовлення на розробку та придбання програмно-методичного забезпечення, посібників, дитячої літератури, засобів навчально-розвивальної та корекційно-реабілітаційної роботи, періодичних видань.

 

 

 

Голова правління                                                          Ніна Омельяненко