КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД

11.02.2020

МОН ПРОПОНУЄ ДО ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРИ ЗАМІЩЕННІ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА УКЛАДЕННЯ З НИМИ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)

 

Проєкт Методичних рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів).

 

Зауваження та пропозиції до проєкту акта проcимо надсилати у формі порівняльної таблиці до 23 лютого 2020 року на e-mail:

 

pyzhov@mon.gov.ua 

 

 

Докладніше  на  сайті  МОН  України