Інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України: Розвиваємо довільну поведінку

13.09.2018

Досвід роботи Людмили Соловйової, старшого наукового співробітника лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

«Розвиваємо довільну поведінку дитини, аби труднощів у школі було менше»

Дошкільна зрілість характеризується необхідним рівнем фізичного розвитку, досягненнями у мотиваційно-потребовій, пізнавальній, емоційно-вольовій сферах, сфері самосвідомості, рівнем розвитку специфічних видів дитячої діяльності, готовності до взаємодії з навколишнім світом.

 

rozv-dov-poved