«Індекс інклюзії» – практичні матеріали для якісного розвитку ДНЗ

06.03.2017

Індекс інклюзії в широкому розумінні розглядає шляхи включення в освітній процес усіх, а не тільки дітей з особливими освітніми потребами, бо іноді інклюзію  співвідносять лише з дітьми, які мають інвалідність, або з особливостями розвитку.

Мова йде про необхідність розробки такої стратегії інклюзивного розвитку навчального закладу, яка буде спрямована на самостійну підтримку й розвиток усіх дітей і дорослих – учасників навчально-виховного процесу.

indeks-inklyuzi%d1%97

Ця стратегія повинна ґрунтуватись на тих уявленнях про інклюзію, які існують у педагогічних працівників, керівників навчальних закладів, дітей, батьків, опікунів, а також у членів місцевих громад.

Розроблена в результаті такої роботи стратегія розвитку дасть можливість детально розглянути всі способи по долання бар’єрів, що стоять на шляху отримання якісної освіти для всіх вихованців навчального закладу.

Таким чином, стратегія розвитку інклюзії навчального закладу — це не просто сума якихось пропозицій зі здійснення в навчальному закладі додаткових дій та ініціатив по відношенню до дітей з особливими освітніми потребами, у ній розкриваються способи позитивної зміни навчального закладу відповідно до інклюзивних цінностей.

Ці позитивні зміни не є тільки альтернативою підвищення успішності дітей, вони повинні сприяти створенню справжніх відносин співробітництва в середовищі вихованців і педагогів навчального закладу.

Прийняття й дотримання сформульованих у стратегії розвитку інклюзії цінностей і принципів інклюзії дозволять домогтися сталого покращення розвитку в навчальному закладі підходів, характерних для інклюзивної освіти. При такій освіті найбільш значущими є ті способи та методи навчання, за яких діти активно залучені в навчальний процес, а отримання знань, умінь і навичок ґрунтується перш за все на власному досвіді дитини.

 

Навчально-методичний посібник «Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад»

 

За матеріалами   Науково-методичного центру інклюзивної освіти  Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка