Безперервність процесу підготовки та атестації педагогічних кадрів

10.08.2018

Для забезпечення безперервності процесу підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації, Уряд врегулював питання присудження здобувачам ступеня доктора наук.

Зокрема, вченим, які вступили після 1 вересня 2016 року до докторантури для завершення своїх дисертацій, надається можливість реалізувати в установлений законодавством строк свої права на присудження ступеня доктора наук спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки.

 

Докладніше на УРЯДОВОМУ ПОРТАЛІ