АСИСТЕНТ ПЕДАГОГА ТА АСИСТЕНТ ДИТИНИ ВИКОНУЮТЬ РІЗНІ ФУНКЦІЇ

09.09.2020

Міністерство освіти і науки України розробило методичні рекомендації щодо функцій та обов’язків асистента  педагога та асистента дитини, які виконують різні функції та мають різні обов’язки. Рекомендації оприлюднено на сайті МОН.  

На підставі заяви батьків дитини з ООП у закладі  освіти  в обов’язковому порядку утворюються  інклюзивні класи, в яких разом з іншими учнями навчаються одна, дві або три дитини з ООП. Для роботи в такому класі в штат школи вводиться асистент вчителя.  

Асистент педагога – це педагогічний працівник, що призначається на посаду керівником закладу освіти, має педагогічну освіту та забезпечує особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу. Асистент педагога, зокрема, зобов’язаний: 

  • забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку дитини;
  • володіти навичками домедичної допомоги дітям;
  • дотримуватися принципу конфіденційності стосовно стану здоров’я та іншої особистої інформації про дітей у школі; 
  • допомагати у навчанні не лише дитині з ООП, а усім іншим учням класу;
  • брати участь у розбудові інклюзивного навчання разом з іншими вчителями школи;
  • може організовувати спільно з учителем освітній процес за допомогою засобів дистанційного навчання;
  • забезпечувати комунікацію школи та батьків учнів з особливими освітніми потребами.

Водночас асистент учня (дитини) – не педагогічний працівник, що супроводжує учня і не не втручається в освітній процес. Ним може бути один із батьків, уповноважена ними особа або соціальний працівник. Асистент може бути присутній під час уроків та позакласної роботи, допомагати у пересуванні, відвідуванні туалету, переодяганні, харчуванні дитини в школі тощо.

Докладніше  на  сайті  МОН України